Events & nieuws

Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor


Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op? Bron: SRA.nl Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor

Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding


Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Dat staat in het regeerakkoord. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019. Bron: SRA.nl Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding

Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug


Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord alvast een streep door de al definitieve schijfverlenging van de komende jaren in de vennootschapsbelasting. Daarvoor in de plaats komt een tariefsverlaging. Pikant detail is dat deze stapsgewijze verlaging pas in 2019 start, terwijl de schijfverlenging zou ingaan per 2018. Bron: SRA.nl Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog


Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000 naar € 79.000. Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen. Bron: SRA.nl Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Wet DBA gaat op de schop!


Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte zzp’ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. …

Meer lezen

Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner?


Als echtgenoten of partners met elkaar een maatschap of vof aangaan, zijn beiden fiscaal ondernemer. Bij medici heeft één van beiden meestal geen recht op ondernemersfaciliteiten omdat een van de twee veelal niet-medische activiteiten verricht. Bron: SRA.nl Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner?

Extra administratie bij verlenging WW-uitkering


Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever. Bron: SRA.nl Extra administratie bij verlenging WW-uitkering

Heeft u de administratie van uw horecazaak op orde?


Als horecaondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Aan de hand hiervan moet de fiscus duidelijkheid krijgen over uw financiële verplichtingen. Bij een aantal van u schiet dat er nog wel eens bij in, bijvoorbeeld vanwege drukke werkzaamheden. Bij tekortkomingen in uw administratie kan de inspecteur u echter een informatiebeschikking opleggen. Bron: SRA.nl Heeft …

Meer lezen

Seminars

Recent nieuws

Tags