Events & nieuws

Seminar: Fiscale actualiteiten voor ondernemers


Op 10 mei aanstaande organiseren wij een seminar waarin wij enkele ontwikkelingen specifiek voor ondernemers bespreken. Op 1 april 2017  is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Welke keuzes kunt of moet u maken en welke consequenties zijn daaraan verbonden? Wat betekent de Wet voor u, uw partner en een eventuele

Inschrijving gesloten – download handouts

Betaal vóór 1 juli uw stakingslijfrente


Bent u in 2016 (gedeeltelijk) gestopt met uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima uw winst bij staking geheel of gedeeltelijk onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrente). Dat levert u een extra lijfrentepremieaftrek op, mits u deze premie vóór 1 juli 2017 heeft betaald. Bron: SRA.nl Betaal vóór 1 juli uw stakingslijfrente

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag


Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder. Bron: SRA.nl Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf


Uitzendbedrijven vallen voortaan standaard onder sectorcode 52. Een andere sectorindeling is voor nieuwe gevallen sinds 25 mei 2017 niet meer mogelijk. Voor bestaande uitzendbedrijven verandert er niets. Bron: SRA.nl Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf

‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend


Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelt de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen. Bron: SRA.nl ‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend

Geen laag btw-tarief voor parkeren bij pretpark


Ook deze vakantie zullen pretparken weer volop bezoekers trekken. Op het parkeren bij deze parken moet het hoge btw-tarief van 21% toegepast worden, aldus de rechter. Bron: SRA.nl Geen laag btw-tarief voor parkeren bij pretpark

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017


Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. Bron: SRA.nl Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje?


Voor bestelauto’s en bestelbusjes geldt in beginsel ook gewoon de bijtelling vanwege het privégebruik. Die geldt echter niet als privégebruik niet mogelijk is. Wat zijn de voorwaarden? Bron: SRA.nl Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje?

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli


Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2017 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd. Bron: SRA.nl Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli