• slide

Advies bij internationalisering van uw activiteiten

Advies bij internationalisering van uw activiteiten

Als u besluit om ook over te grens te gaan ondernemen, komt de vraag op of u gaat ondernemen vanuit een op te richten lokale juridische entiteit, vanuit uw huidige locatie in Nederland met een buitenlands filiaal (een zogeheten vaste inrichting) of wellicht met behulp van een aan te stellen lokale vertegenwoordiger.

Als ondernemer zult u vanzelfsprekend streven naar een fiscaal optimum. Fiscale faciliteiten zowel in binnen- als buitenland alsmede tariefverschillen in verschillende landen dragen daaraan bij. In welk land wilt en kunt u (een deel van) uw winst genieten?

Met onze kennis van de vele belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting die Nederland heeft gesloten met andere landen èn met behulp van ons netwerk van buitenlandse adviseurs, CH International, kunnen wij u behulpzaam zijn bij uw keuze.

Op een dubbele belastingheffing over uw winsten zit u immers niet te wachten!