• slide

Groeifinanciering

Groeifinanciering

Groei heeft niet alleen een omzet verhogend effect, maar de meeste ondernemers voelen dit ook in hun werkkapitaal. Groei moet veelal gefinancierd worden. Zo zult u wellicht meer moeten inkopen, eerst moeten investeren of heeft u extra personeel nodig om de klanten van dienst te kunnen zijn. In deze gevallen maakt u al kosten voordat het u extra inkomsten oplevert.

Als de groei structureel is of als u door blijft groeien is op een extra financiering vaak nodig om de ‘voorfinanciering’ van de groei op te vangen.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het aantrekken van groeifinanciering.