Events & nieuws

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf


Minister van Financiën Hoekstra presenteerde onlangs de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Onderaan dit bericht kunt u de special bekijken, printen of downloaden. Voor vragen kunt …

Meer lezen

Seminar: Vastgoed


Op woensdag 26 september organiseerden Trivent, RSP en Holla het vastgoedseminar. Tijdens het seminar informeerden wij u over de marktontwikkelingen, de civielrechtelijke en de fiscale actualiteiten op het gebied van het commerciële vastgoed. Onderaan dit bericht kunt u de hand-out van de presentaties bekijken, printen of downloaden. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Inschrijving gesloten – download handouts

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend


Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden. Bron: SRA.nl 30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend

Is er wel of geen dienstbetrekking?


Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk. Bron: SRA.nl Is er wel of geen dienstbetrekking?

Zijn uw kosten wel zakelijk?


Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan? Bron: SRA.nl Zijn uw kosten wel zakelijk?

Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018


De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor besteed. Deze plannen moeten nog wel worden goedgekeurd. Bron: SRA.nl Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen


Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft, of overheersen dan privémotieven? Bron: SRA.nl Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?


Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo’s, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding. Bron: SRA.nl Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!


Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. U beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op. Bron: SRA.nl WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

Seminars

Recent nieuws

Tags