Events & nieuws

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw


Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad. Bron: SRA.nl Premie lijfrente bij FOR wel …

Meer lezen

Uitstel opvolger zzp-wet


Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel. Bron: SRA.nl Uitstel opvolger zzp-wet

Tarief WBSO al omhoog in 2019


Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden. Bron: SRA.nl Tarief WBSO al omhoog in 2019

Vrachtwagenheffing


Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?


In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen. Bron: SRA.nl Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?


De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen. Bron: SRA.nl Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft


Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de jaaraangifte voor de btw gehandhaafd blijft. Bron: SRA.nl …

Meer lezen

Seminars

Recent nieuws

Tags