• slide
  • slide
  • slide

Klachtenregeling

Trivent Accountants en Belastingadviseurs heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook kwaliteit van andere aspecten van onze dienstverlening.

Alhoewel wij continue investeren in het op peil houden en verbeteren van onze kwaliteit kunnen wij uiteraard niet voorkomen, dat er wel eens iets niet helemaal naar tevredenheid van onze cliënten verloopt. Mocht dit zich voordoen dan is uiteraard de betreffende relatiebeheerder daarvoor het eerste aanspreekpunt.

Maar mocht u niet tevreden zijn waarop uw relatiebeheerder dit oppakt, danwel dat u uw melding niet aan hem wenst te doen, dan kunt u zich wenden tot de compliance officer van Trivent.

U kunt dit doen door een brief te sturen aan:
Trivent Accountants en Belastingadviseurs
t.a.v. de compliance officer
Postbus 114
5260 AC VUGHT

Gelieve in alle gevallen duidelijk uw naam, de naam van uw relatiebeheerder en de aard van de klacht aan te geven. Na ontvangst van uw melding krijgt u altijd bericht van ons.