• slide

Begeleiding bij overnames en overdracht van de onderneming

Overdracht van onderneming

Het is belangrijk om tijdig na te denken over bedrijfsoverdracht. Als u de kwestie van bedrijfsoverdracht te lang voor u uitschuift, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Een lagere opbrengst heeft rechtstreeks invloed op de manier waarop u van uw oude dag kunt genieten. Een bedrijfsoverdracht begint al met het geschikt maken van het bedrijf voor verkoop. Dat betekent dat u het bedrijf enkele jaren eerder al moet herstructureren. Dan kunt u optimaal gebruik maken van diverse fiscale regelingen. Elke bedrijfsverkoop is anders. Veel ondernemers willen hun bedrijf graag aan hun kinderen overdragen,, of aan iemand die zij vertrouwen. Dan kan het fiscaal zeer interessant zijn als zij het bedrijf als schenking of erfenis ontvangen. 

Bij de verkoop van uw bedrijf aan een nieuw management is de wijze van financiering vaak een belangrijk onderdeel van het onderhandelingsproces. Waar u bij een verkoop aan een grote marktpartij vaak meteen over de opbrengst kunt beschikken, is de kans groot dat u bij een managementbuy-out nog als (mede-)financier bij de onderneming betrokken blijft. Uw nieuwe rol bij een dergelijke bedrijfsoverdracht vraagt wellicht om een aanpassing van uw fiscale positie om uw financiële risico’s tot een minimum te kunnen beperken.

Wij zijn in staat om – samen met uw juridische adviseurs – uw financiële belangen op een goede manier te behartigen. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de belangen behartigen van het (beoogde) nieuwe management.

Wij adviseren u graag. 

Gerelateerde diensten