• slide

Controle van jaarrekeningen

Controle van jaarrekeningen

Wanneer is uw onderneming controleplichtig? Dit is het geval wanneer uw onderneming gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie gestelde criteria heeft voldaan:

- het balanstotaal is groter dan 6 miljoen

- de netto omzet is groter dan 12 miljoen

- u heeft gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst. 

Omdat onze accountants zekerheid moeten verschaffen zullen zij de aangeleverde informatie op betrouwbaarheid moeten controleren. Hiertoe moeten zij zich verdiepen in uw bedrijfsprocessen, de benodigde informatie verzamelen en dat ook grondig moeten documenteren. Uw organisatie wordt doorgelicht om te kijken in hoeverre belangrijke (bedrijfs)risico's voldoende worden beheerst. Wij rapporteren over eventuele tekortkomingen en geven u aan hoe u deze kunt oplossen. Zaken die u zelf niet (meer) ziet, worden door het onderzoek van onze accountant gesignaleerd en benoemd. Daarnaast hechten financiers maar ook afnemers vaak veel waarde aan een goedkeurende controleverklaring. Zeker in het internationale verkeer is de aard van de controleverklaring van belang.

Indien u niet wettelijk verplicht bent de jaarrekening te laten controleren, kunt u er toch voor kiezen dit te laten doen. Bijvoorbeeld omdat er waarde wordt gehecht aan de mate van zekerheid die wordt verkregen over de jaarrekening. De opdracht tot een zogenaamde vrijwillige controle wordt vaak gegeven indien er sprake is van meerdere aandeelhouders.

We beschikken over een Wta-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles. We voorzien u graag van advies, maar bieden u ook graag praktische ondersteuning. We kiezen dan altijd voor een invulling die aansluit bij uw wensen.