• slide

Keuze van uw rechtsvorm

Keuze van uw rechtsvorm

Wanneer uw onderneming start zult u een keuze moeten maken met betrekking tot de rechtsvorm. Gaat u bijvoorbeeld voor een eenmanszaak, V.O.F., B.V. of N.V.? Hoewel verschillende aspecten een rol spelen bij deze keuze, zoals aansprakelijkheid en de markt waarin u gaat opereren, leert onze ervaring dat de hoogte van de belastingdruk uiteindelijk bepalend is. Met onze kennis van de fiscale wet- en regelgeving helpen wij u met het maken van een gefundeerde keuze. 

Enkele mogelijkheden in rechtsvormen:

Eenmanszaak

De meeste ondernemers kiezen bij de start voor een eenmanszaak. Dezxe kan snel worden opgericht en in het begin heeft  meestal meer belastingvoordeel dan bijvoobeeld een B.V. Een nadeel van een eenmanszaak is dat met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf.  

Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Wilt u samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma (V.O.F.). Het is dan belangrijk dat alle vennoten iets inbrengen in de vennootschap, zoals geld, goederen of arbeid. Een minimum kapitaal is in dit geval niet nodig. 

Besloten vennootschap (B.V.)

Het kapitaal van een besloten vennootschap (B.V.) is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste machtiging ligt bij deze aandeelhouders. De dagelijkse leiding binnen het bedrijf ligt in handen van de bestuurders. Het is ook mogelijk dat een B.V. een Raad van Commissarissen heeft die toegang houdt op het bestuur. In een kleine B.V. is de bestuurder vaak ook enig aandeelhouder: de persoon is dan directeur én groot aandeelhouder (DGA). 

Vereniging

U kunt kiezen voor een vereniging als rechtsvorm indien u een wens of doel heeft en met anderen wilt samenwerken om dit te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van een winkelgebied, samen sporten of muziek maken. 

Stichting

Heeft u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel dat u graag wil realiseren, zoals bijvoorbeeld natuurbehoud of cultuurverspreiding en heeft u een vermogen beschikbaar? Dan past de stichting als rechtsvorm misschien het beste bij u.