Tag: ANBI

Publicatieplicht jaarcijfers Anbi vóór 1 juli


Een Anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Eén ervan is de publicatie van jaarcijfers. Bron: SRA.nl Publicatieplicht jaarcijfers Anbi vóór 1 juli

Seminars

Recent nieuws

Tags