Tag: arbowet

Verscherpte Arbowet! Regel het vóór 1 juli


Vorig jaar is de Arbowet aangescherpt. Werkgevers kregen een jaar de tijd om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen. Die overgangsperiode loopt op 1 juli aanstaande af. Bron: SRA.nl Verscherpte Arbowet! Regel het vóór 1 juli

Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak


Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze tegemoetkoming uit in september. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer. Bron: SRA.nl …

Meer lezen

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017


Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. Bron: SRA.nl Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk


Goede gezondheids-en veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn logisch, maar hoe kunt u dit waarborgen? De Europese Commissie heeft een praktische gids uitgebracht voor werkgevers met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk. Bron: SRA.nl Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk

Wat wijzigt in Arbowet?


De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden. Bron: SRA.nl Wat wijzigt in Arbowet?

Seminars

Recent nieuws

Tags