Tag: AVG

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens


Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken. Bron: SRA.nl AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto’s!


Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dat moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen? Bron: SRA.nl AVG: vraag toestemming voor gebruik foto’s!

AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er


Zzp’ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het BSN-nummer, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei is ingegaan. Bron: SRA.nl AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er

AVG-regels als uw werknemer vertrekt


Uw werknemer die beschikt over belangrijke persoons- en privacygevoelige gegevens, gaat het bedrijf verlaten. U wilt niet dat uw bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Neem daarom maatregelen en maak goede afspraken met uw (ex-)werknemer. Bron: SRA.nl AVG-regels als uw werknemer vertrekt

Eerst vragen, dan cookies


Twee van de drie websites overtreden de nieuwe privacywetgeving. Veel bedrijven plaatsen tracking cookies op hun site, vóórdat je toestemming hebt gegeven. Of de toestemming wordt niet op de juiste manier gevraagd. Dit zegt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Bron: SRA.nl Eerst vragen, dan cookies

AVG: omgaan met incidenten en datalekken!


De AVG, die per vandaag (25 mei) is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bron: SRA.nl AVG: omgaan met incidenten en datalekken!

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?


U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan? Bron: SRA.nl AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?


De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen. Bron: SRA.nl AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?


Hoe lang mag u bij een vacature bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren, of camerabeelden? Wat zijn de regels rond het bewaren van camerabeelden en de gegevens over het internetgebruik van uw medewerkers? Bron: SRA.nl AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Seminars

Recent nieuws

Tags