Tag: Beroepsverbod

Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een beroepsverbod voor de medische zorg binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt begin 2019 in werking. Bron: SRA.nl Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

Seminars

Recent nieuws

Tags