Tag: concurrentiebeding

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?


Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding noodzakelijk is. Bron: SRA.nl Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

Seminars

Recent nieuws

Tags