Tag: cultuurgrondvrijstelling

Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling


De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor voldoende bewijs. Ook moet u de Belastingdienst alle medewerking verlenen om vast te kunnen stellen dat er daadwerkelijk sprake is van recht op deze vrijstelling. Bron: SRA.nl Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling

Seminars

Recent nieuws

Tags