Tag: DGA

Goochelen met leningen komt dga duur te staan


Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan. Bron: SRA.nl Goochelen met leningen komt dga duur …

Meer lezen

Lager salaris dga wegens ziekte?


Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toedelen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang. Bron: SRA.nl Lager salaris dga wegens ziekte?

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?


Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf? Bron: SRA.nl Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018


Als dga en medisch specialist hoort u een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Voor 2018 heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten vastgesteld op € 130.950. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Bron: SRA.nl Uw gebruikelijk …

Meer lezen

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018


Bent u dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u en uw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017. Bron: SRA.nl Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

Drie last minute-tips voor de dga


Wat kunt u als dga deze laatste dagen in 2017 nog regelen om het jaar financieel slim af te sluiten? Een drietal tips die u op korte termijn nog kunt regelen. Bron: SRA.nl Drie last minute-tips voor de dga

Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk


Heeft u er als dga voor gekozen om uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting, dan mag u deze oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Die mogelijkheid is er ook als de uitkeringsfase al is gestart. Bron: SRA.nl Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente …

Meer lezen

Strengere privacyregels voor uw autobedrijf


Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u? Bron: SRA.nl Strengere privacyregels voor uw autobedrijf

Onbelaste bonus voor de dga


Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren? Bron: SRA.nl Onbelaste bonus voor de dga

Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector


Onlangs hebben de Europese ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat ‘gedetacheerde’ werknemers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Bron: SRA.nl Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector

Seminars

Recent nieuws

Tags