Tag: geimporteerd

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden


De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto’s nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op? Bron: SRA.nl Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?


Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt. Bron: SRA.nl Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers


Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp’ers en eenmanszaken. In de loop van 2019 gaat het portaal open voor alle ondernemers. Bron: SRA.nl Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers

Belgische werknemer recht op heffingskorting?


Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. ‘Niet-inwoners’ hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering. Bron: SRA.nl Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?


In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u? Bron: SRA.nl Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting


Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%. Bron: SRA.nl Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde


Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd. Bron: SRA.nl Zonnepanelen niet mee in …

Meer lezen

Fiscus in actie om foute aangifte starter


Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019. Bron: SRA.nl Fiscus in actie om foute aangifte starter

Europees tolnetwerk stap dichterbij


De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU). Het dossier bevat een aantal belangrijke elementen. Bron: SRA.nl Europees tolnetwerk stap dichterbij

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019


De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd. Bron: SRA.nl Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

Seminars

Recent nieuws

Tags