Tag: investering

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband


Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert? Bron: SRA.nl Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

Seminars

Recent nieuws

Tags