Tag: loon

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners


Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Bron: SRA.nl Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018


De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017. Bron: SRA.nl Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018

Extra administratie bij verlenging WW-uitkering


Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever. Bron: SRA.nl Extra administratie bij verlenging WW-uitkering

Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon


Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar blijft het niet bij. De regeling wordt verder uitgebreid. Bron: SRA.nl Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag


Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder. Bron: SRA.nl Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017


Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere loonkosten. Zij kunnen rekenen op een compensatie. Bron: SRA.nl Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar


De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 juli 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast. Nieuw is een verlaging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1 juli krijgt ook een 22-jarige het volwassenminimumloon. Bron: SRA.nl Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar

Ruilen overuren in tuinbouw nog onbeperkt tot 2018


In de tuinbouw is het niet ongebruikelijk om overuren van werknemers te ruilen voor onbelaste kostenvergoedingen. Hierbij worden de overuren niet uitbetaald maar wordt in plaats daarvan een onbelaste kostenvergoeding gegeven bijvoorbeeld voor de extraterritoriale kosten van buitenlandse werknemers. Door invoering van nieuwe minimumloonregels leek deze ruil vanaf 1 juli 2017 niet altijd meer onbeperkt …

Meer lezen

Kan ik een onbelaste kostenvergoeding doorbetalen bij ziekte?


Ook onder de werkkostenregeling kunt u gebruik maken van vaste kostenvergoedingen. Maar kunt u die ook doorbetalen als de werknemer tijdelijk geen kosten maakt, zoals bij ziekte? En onder welke voorwaarden? Bron: SRA.nl Kan ik een onbelaste kostenvergoeding doorbetalen bij ziekte?

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?


In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan. Bron: SRA.nl Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

Seminars

Recent nieuws

Tags