Tag: onderwijs

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!


Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur). Bron: SRA.nl Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!


Ontdekt u een fout in uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dan is er geen man overboord. U kunt de fout nog doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zelfs als u deze ontdekt na het verstrijken van de deadline van 15 september 2017. Bron: SRA.nl Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!


Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. De regeling kan u een voordeel opleveren van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u nog een subsidieaanvraag indienen tot en met uiterlijk 15 september 2017 (17.00 uur). Bron: SRA.nl Subsidieregeling praktijkleren: wees er …

Meer lezen

Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?


De afdrachtvermindering onderwijs was tot 2014 een fiscale tegemoetkoming om werkend leren te bevorderen. Had u destijds als bouwondernemer schoolgaand personeel in dienst en maakte u gebruik van deze fiscale regeling? De fiscus legt nog steeds talloze naheffingsaanslagen op, in gevallen waarin deze tegemoetkoming naar hun mening onterecht geclaimd is. Bron: SRA.nl Terechte afdrachtvermindering tot …

Meer lezen

Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen


Voor het volgen van een opleiding in een kansberoep kan subsidie worden aangevraagd in de vorm van een scholingsvoucher van € 2.500. Deze voucher geldt niet alleen voor mensen met een WW- of IOW-uitkering. Ook werkenden en zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor deze opleidingsstimulans. Bron: SRA.nl Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen

Bezit u als zorg- of onderwijsinstelling een schoonmaakbedrijf?


Bent u een zorg- of onderwijsinstelling en bezit u aandelen van uw schoonmaakbedrijf? Dan kan het voordelig zijn een fiscale eenheid btw te vormen. Het gevolg is dat het schoonmaakbedrijf geen btw aan u als zorginstelling of schoolinstelling in rekening hoeft te brengen. Dit is voordelig, omdat u geen recht op vooraftrek heeft. Door een …

Meer lezen

Seminars

Recent nieuws

Tags