Tag: pensioen

Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen


Bent u woonachtig in België en ontvangt u vanuit Nederland pensioen? De Belastingdienst heeft mogelijk aan het begin van dit jaar uw verdragsverklaring over de pensioenuitkering ingetrokken. Die intrekking wordt hersteld, mits het uit Nederland afkomstig pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast. Bron: SRA.nl Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands …

Meer lezen

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België


Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de staatsecretaris van Financiën. Bron: SRA.nl Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen


Weet u wat u straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders communiceren nu nog één bedrag als het ‘te bereiken pensioen’, maar hoeveel u in de toekomst maandelijks daadwerkelijk aan pensioen ontvangt kan mee- of tegenvallen. Voor een realistischer beeld krijgt u daarom vanaf 2019 drie bedragen te zien. Bron: SRA.nl Vanaf 2019 een beter inzicht in …

Meer lezen

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?


Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg. Bron: SRA.nl Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd


De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen vanaf 2019 automatisch aan elkaar overdragen. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn …

Meer lezen

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog


De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. De levensverwachting is namelijk minder snel gestegen dan de afgelopen jaren. Hierdoor blijft de AOW-gerechtigde leeftijd, net als in 2022, in 2023 staan op 67 jaar en drie maanden. Bron: SRA.nl AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling


Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment. Bron: SRA.nl Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling


Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Met de bv kunt u afspreken dat u de afkoopsom niet direct bij afkoop ontvangt, maar op een later moment. Deze uitgestelde betaling betekent echter niet dat uw bv ook pas …

Meer lezen

Seminars

Recent nieuws

Tags