Tag: personeel

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af


De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%. Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw …

Meer lezen

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?


Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een concurrentiebeding noodzakelijk is. Bron: SRA.nl Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel


Uit de SRA-BiZ database blijkt dat de bouw in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels af, gelijktijdig met een groter tekort aan personeel (bron: CBS). Hoe blijft u productief met …

Meer lezen

Prijs in loterij op werk is loon


Als u een prijs wint in een loterij, zult u niet snel denken dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking. Tenzij de werkgever de loterij organiseert, want dan kan dit wel het geval zijn. Bron: SRA.nl Prijs in loterij op werk is loon

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018


Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat per 1 januari 2018 omhoog. Ook het percentage van de ‘lage’ inkomensafhankelijke bijdrage Zvw stijgt iets. Per saldo bent u als dga of als ondernemer in de inkomstenbelasting volgend jaar maximaal € 186 meer kwijt aan Zvw dan dit jaar. Bron: SRA.nl Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018

Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!


Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet? Bron: SRA.nl Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!

Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding


Als ondernemer mag u de kosten van werkkleding van de winst aftrekken. Ook mag u werkkleding onbelast ter beschikking stellen aan uw personeel. Maar wat is fiscaal gezien werkkleding precies? Bron: SRA.nl Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding

Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf?


De rechter heeft vorig jaar beslist dat een werknemer recht kan hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte, als de werknemer in dienst is bij iemand waarmee deze ook een affectieve relatie heeft. Waar hangt dit dan vanaf? Bron: SRA.nl Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf?

Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt


Het nieuwe kabinet wil veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke zijn deze? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Bron: SRA.nl Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt

Seminars

Recent nieuws

Tags