Tag: privacy

Eerst vragen, dan cookies


Twee van de drie websites overtreden de nieuwe privacywetgeving. Veel bedrijven plaatsen tracking cookies op hun site, vóórdat je toestemming hebt gegeven. Of de toestemming wordt niet op de juiste manier gevraagd. Dit zegt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Bron: SRA.nl Eerst vragen, dan cookies

Belastingdienst schendt privacy huurders


De Belastingdienst heeft in het verleden ten onrechte inkomensgegevens verstrekt aan woningcorporaties. De rechter heeft beslist dat de daardoor geleden schade voor huurders vergoed moet worden. Bron: SRA.nl Belastingdienst schendt privacy huurders

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG


Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Daarbij komt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als binnen de club een en ander niet op orde is, zo meldde eerder het Algemeen Dagblad. Bron: SRA.nl Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

Toestemming gebruik foto werknemer


Gebruikt u foto’s van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft. Bron: SRA.nl Toestemming gebruik foto werknemer

Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring


Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht bedrijven onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring. Bron: SRA.nl Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring

Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie


Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u? Bron: SRA.nl Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie

Seminars

Recent nieuws

Tags