Tag: terreinbeheer

Actuele kostennormen voor terreinbeheer


Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is verkrijgbaar. In dit boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Hiermee kunnen terreinbeherende organisaties hun beheerskosten uitrekenen. Bron: SRA.nl Actuele kostennormen voor terreinbeheer

Seminars

Recent nieuws

Tags