Tag: transitievergoeding

Maximale transitievergoeding hoger in 2019


Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000. Bron: SRA.nl Maximale transitievergoeding hoger in 2019

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur


Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd. Bron: SRA.nl Ook …

Meer lezen

Minder huurtoeslag door transitievergoeding


Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn. Bron: SRA.nl Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Ontslag op staande voet: toch transitievergoeding?


Als u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die ten minste twee jaar in dienst is, opzegt, bent u een transitievergoeding verschuldigd. Daarop is een uitzondering, namelijk in het geval dat het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer. Bij een ontslag op staande voet is daarvan vaak …

Meer lezen

Kosten in mindering op transitievergoeding


Op de transitievergoeding kunnen twee soorten kosten in mindering worden gebracht. De zogeheten transitiekosten, bijvoorbeeld outplacementkosten, en inzetbaarheidskosten, zoals opleidingskosten. Bron: SRA.nl Kosten in mindering op transitievergoeding

Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding


De transitievergoeding zal op een aantal punten worden gewijzigd. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel ingediend. De wijzigingen hebben betrekking op twee zaken. Ter eerste op de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en ten tweede bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Bron: SRA.nl Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding

Transitievergoeding na twee jaar ziekte


Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Het is echter niet verplicht om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen. Bron: SRA.nl Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Seminars

Recent nieuws

Tags