Tag: werkgeverslasten

Hogere lasten voor werkgevers


De meeste bedrijven betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Dat komt door een stijging van onder andere de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en gemiddeld hogere sectorpremies. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP. Bron: SRA.nl Hogere lasten voor werkgevers

Seminars

Recent nieuws

Tags