Tag: werknemers

Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?


Als een werknemer, ondanks uw re-integratie-inspanningen, na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest en nog niet aan het werk kan, moet u beslissen wat u doet met de arbeidsovereenkomst. Bron: SRA.nl Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?


Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden? Bron: SRA.nl Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

Second opinion: nieuw recht voor werknemers


Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Een van de wijzigingen betreft de second opinion voor de werknemer die twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Maar wat houdt die second opinion nu precies in? Bron: SRA.nl Second opinion: nieuw recht voor werknemers

Langer kraamverlof partners voorlopig van de baan


Eind 2016 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de uitbreiding van kraamverlof voor partners uitbreid van 2 naar 5 dagen. Nu de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd, lijkt dit langere kraamverlof echter voorlopig van de baan. Bron: SRA.nl Langer kraamverlof partners voorlopig van de baan

Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?


Wat kost het u om uw werknemers maaltijden en consumpties te vergoeden? In de aangifte loonheffingen januari 2017 vindt de afrekening over deze maaltijden en consumpties van 2016 plaats. Reden om er nog eens goed naar te kijken. Bron: SRA.nl Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?

Seminars

Recent nieuws

Tags